Lasten fra skipene blir losset, sortert og lagt på paller, før hver palle blir surret i plast. De blir veiet og registrert elektronisk. Dette gir en god oversikt for våre kunder og det er enkelt å hente ut informasjon om kundens varebeholdning til enhver tid. Vårt lagerstyringssystem, EDI-lagerhotell, er et effektivt hjelpemiddel for våre kunders forsendelser og sortering.

Melbu Fryselager AS er et nøytralt frysehotell/lager for alle som måtte ha behov for våre tjenester. Vi er godkjente av Fiskeridirektoratet, og vi er ISPS godkjent av Kystverket.

Selskapet har 3 ansatte, samt kontrakt på dyktig og effektiv lossebesetning, som gjør oppholdet ved kai så kort og effektivt som mulig.

Vi har et godkjent inspeksjonsrom for kontroll av varer for våre kunder.

Foto: Jonas Ellingsen

oleblom thumb
Regnskapssjef

Ole Blom
761 54400

thorbjornolsen thumb
Daglig leder

Thorbjørn B. Olsen
911 53602

bjornongstad thumb
Losseansvarlig

Bjørn Ongstad
915 80395

paragraf-1

Våre lagringsvilkår kan leses her. PDF.